NET SÖZLER
Zeka İle İlgili Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Zeka İle İlgili Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Akıl İle İlgili Ünlülerin Sözleri Akla Dair Sözler

Akıl ile ilgili çok anlamlı ve güzel sözler duymuşuzdur. Ama hepsinden önemlisi, İnsanı insan yapan, yani hayvanlardan ayıran özellik olmasıdır. Akıl, zeka, hayal gücü gibi insanda olan fakat hayvanlarda olmayan özellikler insanın en büyük özellikleridir. Akıl ile ilgili ünlü düşünürlerin söylediği sözler, Akıl hakkında özlü sözler, Akla dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Akıl

İşte Akıl İle İlgili Ünlülerin Sözleri

İnsan, zaman selinde kaybolmaya mahkumdur, ama aklı bu sonsuzlukta bir yıldız gibi parlayacaktır.

Ahmet Hamdi Tanpınar

İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça, hiçbir şeye ulaşamaz.

Albert Einstein

Akıl, vücudun efendisidir.

Alfred de Vigny

Aptal görünmeye cesaret etmek, büyük bir akıllılıktır.

Andre Gide

Zeka İle İlgili Ünlülerin Sözleri Zekaya Dair Sözler

Zeka kelimesi, insanoğlunun düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümünü ifade eder. Birçok bilim adamının üzerinde yıIIardır çalıştığı soyut bir kavramdır. Tarihte zekâ kavramına iIişkin ilk bilimsel çalışmanın Francis Galton (1822-1911) tarafından gerçekleştirildiği görüImektedir. Galton, dünyada yer aIan bilgilerin duyu organları aracıIığıyla beyne ulaştırıldığını ve buna bağlı olarak algılamada farklılıklar oluştuğunu ifade etmiştir. Zeka ile ilgili ünlü kişilerin düşünürlerin söylediği sözler, Zeki olmak hakkında özlü sözler, Zekaya dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Ünlülerin Zeka İle İlgili Sözleri, Zekaya Dair Sözler

İşte Ünlülerin Zeka İle İlgili Sözleri

Zeka, bilginin elde edilişi ve muhafaza edilişidir.

A. North Whitehead

Delilik aptallıktan daha iyidir. DeIiIik var oImuş bir zekanın yok oIuşudur. AptaIIık ise var oImamış bir zekanın oImamaya devam edişidir.

Albert Einstein

Cahil insanIar kendiIerini mükemmeI görmeye; zeki insanlar ise yeteneklerini hafife aImaya eğiIimIidirIer.

Albert Einstein

Gerçekten zeki olanlar, aynı zamanda alçakgönüllü insanlardır.

Andre Gide

Bir insanın zekası bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür.

Bernard Shaw

Yaşayan insanların zekâsı, ölmüş insanlarla en iyi münasebeti kitaplar yoluyla kurar.

Bovee

Zekasız kuvvet, yıkabilir; ama yapamaz.

Cenap Şehabeddin

Sadece bakın ve sadece dinIeyin. Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Dingin olmak, bakmak ve dinlemek içinizdeki kavramsal olmayan zekayı aktive eder. Bırakın, sözlerinizi ve eylemlerinizi dinginlik yönetsin.

Eckhart Tolle

öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır.

Ernest Renan

Ünlülerin Zeka İle İlgili Sözleri, Zekaya Dair Sözler

Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.

François de La Rochefaucauld

Herkes kalbinin iyiliğinden bahseder; ama kimse akıl ve zekasıyla övünmeye cesaret edemez.

François de La Rochefaucauld

İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterir.

François de La Rochefaucauld

Zeka; tembellik ve sebat yüzünden, hoşa veya kolayına giden şeylerle ilgilenir. Bu alışkanlık, daima bilgilerimize sınır çizer ve tek kimse yoktur ki zekasını gidebileceği yere kadar, götürmek zahmetine girmiş olsun.

François de La Rochefaucauld

Zekasını inkar edenin, büyük bir zekası var demektir.

G. E. Lessing

Yeryüzünde iki kuvvet var: Kılıç ve zeka, çok zaman kılıç, zeka ile mağlûp edilmiştir.

Genceli Nizami

Zeka, ancak kendisine zorunluluk yüklenildiği zaman, yeteneklerini kullanır.

Henry Poincare

Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.

Honore de Balzac

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.

Hyman Rickover

Ünlülerin Zeka İle İlgili Sözleri, Zekaya Dair Sözler

Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.

Jean J. Rousseau

Dünyadaki nüfus sürekli artar; ama toplam zeka sabit kalır.

John Murphy

Yoksulun zekası zenginin zekasından çok daha keskin gözlemcidir.Yoksul,attığı her adımda etrafına bakınır,insanlardan duyduğu her söze şüpheyle kulak kabartır.Böylelikle her adım onun düşüncesine ve duygularına bir iş,bir görev yükler.Fakirin kulağı delik,duyarlığı yüksektir.O görmüş geçirmiş bir adamdır,ruhunda yanık yaraları vardır.

Knut Hamsun

Zeki başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır.

Lao Tzu

Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir.

Lois Bromfield

Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür.

Lord Byron

Zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır.

M. T. Cicero

Büyük zekalar, birlikte düşünür.

Malcolm X

Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır.

N. Levis

Çok kimse kendindeki kusurun farkındadır, fakat açığa vurmaktan çekinir. Kendindeki kusurları görebilmek bir özelliktir, bu kusurları söyleyebilmek ikinci özellik, hele kendisiyle alay edebilmek bir zekadır.

Orhan Kemal

Ünlülerin Zeka İle İlgili Sözleri, Zekaya Dair Sözler

Zeka, kafanın içindeki altın madenidir.

Pitigrilli

Senden daha zeki insanları işe alırsan onlardan daha zeki olduğunu ispat etmiş olursun.

R. G. Grant

Zeki bir insan, halkın pek uğursuz ve mutlak olarak kötü sandığı her hadiseye, elverişli bir açıdan bakabilir.

Rene Descartes

Akıl ve zeka; ikincisi çok kullanışlı ve yararlı bir şeydir. Akıl sürekli yükselir, zekanın çıkarlarını çoğu zaman ihmal eder, küçümser, bunun için de hayal gücü ile beslenir.

Wolfgang Van Goethe

Zeki insan değil, zeka yönetir; akıllı insan değil, akıl yönetir.

Wolfgang Van Goethe

Sadece kendi beynimden değil, başkasının beyninden de yararlanıyorum.

Woodrew Wilson