NET SÖZLER
Hitabet İle İlgili Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hitabet İle İlgili Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Hitabet İle İlgili Ünlülerin Sözleri Hitab Etmeye Dair Sözler

Hitabet, başlı başlışına bir meslektir. eğer hitabet konusunda yetenekli iseniz bir çok mesleğiniz vardır demektir. Hitabete dayalı meslek erbabları medeni cesaret kavramının zirvesinde olan insanlardır. Hitabet ile ilgili ünlülerin, düşünürlerin söylediği sözler, Hitabet hakkında özlü sözler, Hitabete dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Hitabet

İşte Hitabet İle İlgili Ünlülerin Sözleri

Sözü tesirli olan hatipler, hiçbir vakit kör tesadüfe güvenmiş kimseler değildir. Bunlar, dinleyicilerinin hislerini idare etmiş, hareket ve inanca hakim olan kanunları itina iIe tetkik neticesi olarak bu hisleri kontrol etmişlerdir.

A. Edward Phillips

Kısaca ifade edebilmek, yeteneğin kardeşidir.

Anton P. Çehov

Bazılarınca ileri sürülen, konuşmacının doğruluk ve dürüstlüğünün, onun ikna ediciliğine hiçbir katkısı olmadığı görüşü doğru değildir, tersine konuşmacının ahlâk ve karakteri, insanları ikna etmede son derece önemlidir.

Aristoteles

Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez; fakat söylediklerini düşünür de söyler.

Aristoteles

Söylemek ve belagat aynı anlama gelmez, konuşmak bir şeydir, iyi konuşmak bambaşka bir şey. Bir budala da bir şeyler söyleyebilir; ama bilge bir adam konuşur.

Ben Johnson

Hitabet

Bir konuşmaya hazırlanırken, zihninizde katılacak dinleyicilerin bir imajını geliştirmelisiniz.

C. E. Bingaman

Kişisel hedeflerinizle sunuşun amacı çelişiyorsa, sonuç olumsuz oIacaktır. Sadece sunuşun kendisi etkisizleşmekle kalmayacak, konu da zarar görecek ve sizin güvenilirliğiniz zayıflayacaktır.

C. E. Bingaman

Sesiniz, tutumunuzu, duygularınızı ve iç durumunuzu yansıtır, iç dünyanızın bir aynasıdır. Sesli anlatımın başlıca öğeleri: Ses hacmi, ses perdesi, tonlama, kalite, hız, lehçe ve stildir.

C. E. Bingaman

Söz söylemekte, kelimelerden üstün olan bir şey vardır ki söze tesir veren odur, bu da sözün söylenişindeki tatdır, onun için söylenen sözden fazla, söyleyiş tarzına bakılır.

Dale Carnegie

En tesirli konuşma, en kısa olanıdır.

Dale Carnegie

İyi bir konuşma, insanın kafasına sahip olma sanatıdır.

Eflatun

Hitabet

Kendimi topluluk önünde hissettiğim andan itibaren, güzel konuşmam uçup gidiyor, o halde sohbet bildiğim tek sevinçli ifade biçimi oluyor.

Frederic Amiel

Zamanlama, başarılı olmanın anahtarı, duraksama da zamanlamanın sırrıdır. Duraksama becerisi, söylev ya da sunuşun başından sonuna kadar, konuşmanın büyüsünün en gerekli; ama en az biIinen öğesidir.

Gisela Hagemann

Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil; ama söylenenin nasıl anlaşıldığıdır.

Guy Hunter

Bizi anlamışlarsa, bu iyi konuştuğumuzun kanıtıdır.

Jean B. Moliere

Ses, konuşanın o andaki ruhsal ve zihinsel durumunu yansıtır, konuşan, ses aracılığı ile söylediği şeye ait duygularını açığa vurur. Ses, konuşanın duygu durumunu, coşkusunu ya da tutumunu belirleyen bir göstergedir.

John Eisenson

İnsanın cümlelerine hakim olabilmesi için, konusuna hakim olması gerekir.

Lloyd George

İyi konuşabilme kabiliyeti; Allah vergisi olmaktan çok, çalışmakla elde edilen bir şeydir.

Lord Byron

Üslup, düşüncelerin elbisesidir.

Lord Chesterfield

Hakikat kendiliğinden belli olsa idi, hitabete gerek kalmazdı.

M. T. Cicero

Hatip, başkalarının sükunetle ve kararsızlıkla anlattıkları şeyi, kudret ve cazibiyctle anlatan adamdır.

M. T. Cicero

Söyleyeceğin konuyu iyice kavra, kelimeler arkadan geleceklerdir.

Marcus Porciu Cato

Kuvvetli söz söylemeye muktedir olmak, bir insanın hayatını vakfedebileceği en asil gayelerden biridir.

Newell Dwight Hillis

Üslup, ayniyle insandır.

Nicolas Boileau

Bir insanın muhakemesi, tahsili, mertliği, karakteri, velhasıl insanı insan eden her şey, onun kendini ifadeye başlaması ile birdenbire bir panorama gibi kendini gösterir. Bu sırada bütün dimağ melekeleri hazırlanır, bütün fikir ve ifade kuvvetleri harekete geçer.

Orison Sweet Marden

Hangi dili kullanırsan kullan, olduğundan daha başka bir şey söyleyemezsin.

Ralph Waldo Emerson

İyi bir konuşmacı; etkili konuşmasını bilen değil, gönlü bir inançla sarhoş olandır.

Ralph Waldo Emerson

Terbiye dairesinde söylenmiş bir nutuk, baldan örülmüş bir ağ gibidir.

Romanos Diogenes

Sokrates'e: "Sen herkese konuşma sanatını öğretiyorsun da, kendin neden iyi bir hatip değilsin" dediler. Şöyle cevap verdi: "Ziyanı yok, biley taşları da kendi kendilerini kesemezler, fakat kaba demirleri keskin yaparlar."

Socrates

Konuşmanın en önemli dört unsuru: Birincisi gerçek, ikincisi akıllı hareket, üçüncüsü hoş mizaç ve dördüncüsü de nüktedir.

W. Templa

Anekdot ve özdeyişler dağarcığı, görgülü adam için en büyük hazinedir; eğer birincilerini yeri geldikçe sohbetlerinde kullanmayı, ikincileri de yeri geldikçe hatırlamayı bilirse.

Wolfgang Van Goethe

İfadenin kendine özgü oluşu, bütün sanatların başı ve sonudur.

Wolfgang Van Goethe