NET SÖZLER
Aşk İle İlgili Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Aşk İle İlgili Sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Aşk İle İlgili Tüm Sözler ve Mesajlar

Aşk ile ilgili güzel sözler ve kısa mesajlar, Aşk hakkında özlü kapak sözler, Aşka dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler, Ünlülerin Aşk ile ilgili sözleri, Aşk ile ilgili sözler, Aşk ile ilgili anlamlı sözler, Aşk ile ilgili kısa sözler, Aşk sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Aşk

Ünlülerin Aşk İle İlgili Sözleri

Zekanın durduğu yerde, aşk yürüyebiIir.

Alexis Carrel

Dostluk; emniyet, ketumiyet ve inceIikle, aşk ise kuvvet, zevk ve korku iIe beslenir.

Andre Maurois

Aşkın iIk soluğu, mantığın son soIuğudur.

Antoine Bret

Aşk, aynı yöne birlikte bakabilmektir.

Antoine de Saint Exupery

Aşk İle İlgili Ünlülerin Sözleri Aşka Dair Sözler

İnsan aslında isteyerek aşık olur, ama isteyerek bundan kurtulması çok zordur. Mesela karşı cinse duyulan aşktan bahsedelim, dünyanın en güzel kadını da çıksa karşınıza, ya da en yakışıklı erkeği ve onu çok beğenseniz bile, eğer umut yoksa, ondan çok etkilenirsiniz fakat ona aşık olmazsınız. Sizi karşınızdakine aşık eden onun çekiciliği değil herşeyden önce umuttur, ihtimaldir. Bu ihtimali görür, umuda kapılırsanız macera ondan sonra başlar. Artık onun dünyanın en güzel kadını yada en yakışıklı erkeği olmasına gerek yok. Size güzel geliyor olması, birlikte yaşamanın güzel olacağını düşünmeniz ve yeterlidir. Bundan sonrası ise onu düşleyerek, kendiniz ve onunla ilgili hayaller kurmanızla geçireceğiniz iki veya üç geceye bakar. Bir kaç gece yatağa yatıp uyumaya çalışırken onu düşünmeniz, ona aşık olmanızla sonuçlanabilir ve tüm bunlar sizin isteğiniz dahilinde olmuştur. Ancak aşk denen sarhoşluktan kendi isteğinizle öyle hemen çıkamazsınız. Aşk ile ilgili ünlü kişilerin düşünürlerin söylediği sözler, Aşık olmak hakkında özlü sözler, Aşka dair söylenmiş güzel ve anlamlı sözler vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Aşk

İşte Ünlülerin Aşk İle İlgili Sözleri

Zekanın durduğu yerde, aşk yürüyebiIir.

Alexis Carrel

Dostluk; emniyet, ketumiyet ve inceIikle, aşk ise kuvvet, zevk ve korku ile beslenir.

Andre Maurois

Aşkın ilk soluğu, mantığın son soIuğudur.

Antoine Bret

Aşk, aynı yöne birlikte bakabilmektir.

Antoine de Saint Exupery

Aşk, iki kişilik bencilliktir.

Antoine de Salle

Aşk, herkesin konuştuğu ama pek az insanın görebildiği bir hayalettir.

Bernard Shaw

Aşk; insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir.

Bernard Shaw

Aşk, öyle bir anarşik kuvvettir ki serbest bırakıldığı zaman, yasa ve törenin koyduğu her türlü sınırı yıkar.

Bertrand Russell

Değerli ve büyük her şey gibi aşk, kendi ahlâk sistemini gerektirir ve çoğu zaman oldukça bir fedakarlık ister ve bu fedakarlık istenerek yapılmazsa aşkı temelinden yıkar.

Bertrand Russell

Aşktan söz ede ede, insan aşık olur.

Blaise Pascal

Aşk ile sevgi, hakkın yönünü değiştirirler.

Blaise Pascal

Aşk, kaIbimizin saygısız misafiridir, bize sormadan gelir bize sormadan gider.

Cenap Şehabeddin

Aşkın gözlükleri öyle pembedir ki bakırı altın, yokluğu varlık, gözdeki çapağı inci gibi gösterir.

Cervantes

İnsan kalbindeki gerçek aşk dörtnala giden bir attır, ne dizginden anlar ne ses dinler.

Confucius

Her aşkta büyük bir kuvvet vardır fakat iyiliğe matuf olan, doğruluk ve itidal ile ayarlanan aşk hakim bir kudrettir ve bize tam bir saadet verir, bizi birbirimize güzel bir surette bağlar.

Eflatun

Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz, inançsız aşk, ölümden beterdir.

Elbert Hubberd

Büyük insanlar arasında liyakat sahibi olanların, kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez, büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz.

Francis Bacon

Pek çok kişi, aşktan söz edildiğini işitmeselerdi onun ne olduğunu hiç bilmeyeceklerdi.

François de La Rochefaucauld

Aşk

Rüzgar alev için ne ise ayrılık da aşk için odur; küçük alevi söndürür, büyük alevi daha çok parlatır.

François de La Rochefaucauld

Hayatın ihtiyarlık çağında olduğu gibi, aşkın da ihtiyarlığında artık zevkIer için yaşanmaz acılar için yaşanır.

François de La Rochefaucauld

Gerçek aşkın vasfı, tatlı acılıktır.

Friedrich Novalis

Aşk ve öksürük saklanamaz.

George Herbert

Aşk, ülkesini kılıçsız idare eden bir kraldır.

George Herbert

Aşkı, akılla yenmek mümkün değildir.

Gonçarov

Aşk, kıyaslamanın son buIduğu andır.

Grasset

Aşk, yepyeni kalabilen eski bir masaldır.

Heinrich Heine

Aşklar ovaları kaplamış olan muazzam ordulara benzer... Daha dün bütün ihtişamı ile orada iken, bugün ararız yerinde yeller eser.

Henry de Montherland

Aşk, kulübeyi altından bir saraya benzetir.

Holty

İlk aşk aşı gibidir, insanın ikincide hastalanmasını önler.

Honore de Balzac

Aşk, nereden eseceği bilinmeyen bir rüzgar gibidir.

Honore de Ealzac

Aşk karşı duruldukça bütün bütün devleşir, her türlü engel, büyümesi için om bir vesiledir.

Honore de Falzac

Aşk

Aşk köprü kurmaktır; insanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar.

Isaac Newton

İnsanı, aşkın güzellikleri yaşatır.

Jean B. Moliere

Aşk, mutluluğu evlilikten sonra da sürdürebilseydi, dünya cennet olurdu.

Jean J. Rousseau

Aşk, bir kişinin yararına iki kişinin ortaklığıdır.

Kontes Nathalie

Aşk, asla doğal bir ölümle ölmez; aşk, ihmalden, terkedilmişlikten ölür.

Leo Buscaglia

İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Dostluk aşka dönüşebilir, oysa aşk, asla dostlukla sonuçlanmaz.

Lord Byron

Aşk savaş gibi... Başlaması kolay, bitirmesi çok zor bir şey...

Louis Mencken

Sevdiğiniz zaman, aşk o kadar büyüktür ki bir bütün olarak içimize sığmaz, sevdiğimiz insana doğru yayılır.

Marcel Proust

Gerçek aşkta, ne vefa vardır ne de cefa.

Mevlana

Aşk dediğimiz şey, arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada, susamaktan başka bir şey değildir.

Montaigne

Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.

Montaigne

Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır...

Muhammed İkbal

Hakiki aşk, ıstırap çeker ve sessizdir.

Oscar Wilde

Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.

P. J. Bailey

Aşk

Akıllı aşık, ihtiraslı aşıktan iyidir.

Socrates

Aşık elinde ne yoksa onu ister, elinde olanı istemez.

T. Maccius Plautus

Aşk, iki iken bir olmak demektir.

Victor Hugo

Aşkın kitaplara sokulması iyi oldu, böyle olmasaydı belki de başka yerde yaşayamayacaktı.

William Faulkner

Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir.

William Shakespeare

William Shakespeare

Aşk gözle değil, ruhla görür.

William Shakespeare

Aşk her şeye katlanabiliyorsa, her şeyin yerini almayı da bilir.

Wolfgang Von Goethe

Wolfgang Von Goethe

Aşk, hissediyorum ki her çeşit bağı çözüp kendi bağlarını kuruyor.

Wolfgang Von Goethe